Бьюти - съемка. "Морошка"

Фотографии: Светлана Стародворцева

Визаж и прическа: Светлана Стародворцева

Модель: Ксения Кигаева

Одежда: VINGIL

Бьюти - съемка. "Морошка"
Бьюти - съемка. "Морошка"
Бьюти - съемка. "Морошка"
Бьюти - съемка. "Морошка"
Бьюти - съемка. "Морошка"
Бьюти - съемка. "Морошка"
Бьюти - съемка. "Морошка"